Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ekonomická smernica

CENNÍK ZAPOŽIČANIA:  

Použitie strelnice a terčového zariadenia

  • 1 hodina - 1 osoba - 10 € + každá aj začatá hodina v streleckom sektore - 5 €
  • 1 hodina s tou istou zbraňou a na ten istý terč - v jednom sektore 1 - 3 osoby - 20 € + každá aj začatá hodina - 10 €
  • Celá strelnica - 1 deň (od 08:00 do 16:00 ! ) - skupina osôb - 300 €
  • o prípadných zmenách platieb má právo na mieste rozhodnúť správca strelnice!
  • členovia streleckých klubov ŠSZ MAGNUM majú vo vyhradené dni účasť na strelnici bezplatnú !!! + môžu si zo sebou priniesť jedného strieľajúceho hosťa
  • mimo vyhradenú dobu platia aj členovia streleckých klubov ŠSZ MAGNUM a to 50 % zo stanovenej ceny podľa tohto cenníka

V prípade potreby osobnej účasti inštruktora, alebo tímu činovníkov zabezpečujúcich streľbu či strelecké podujatie sa účtuje 30 € na 1 hodinu za každú osobu, ktorá dbá na dodržiavanie bezpečnosti, alebo zabezpečuje odborný strelecký výcvik !

Ostatné strelecké pomôcky a materiál:

  1. Timer – meracie zariadenie / zapožičanie na 1 hodinu - 1 ks - 3 €
  2. Ochrana zraku – okuliare / zapožičanie na 1 hodinu - 1 ks - 0,50 €
  3. Ochrana sluchu – jednorázová (zátky do uší ) / predaj - 1 pár - 1 €
  4. Ochrana sluchu na uši / zapožičanie na 1 hodinu - 1 ks - 1 €

Ceny materiálu či pomôcok sú len orientačné môžu byť doplnené podľa aktuálnych možností ŠSZ MAGNUM a vývoja cien na trhu.

V prípade ďalších otázok alebo nejasností sa prosím môžete obrátiť na nás – najlepšie v pracovných dňoch: v čase od 09:00 do 16:00: na telefónnom čísle: 0911 521 321 alebo na E-mail: ssk.magnum@gmail.com

Schválené na členskej schôdzi ŠSZ MAGNUM dňa 15. júna 2011