Jdi na obsah Jdi na menu
 


Radi privítame aj nových, začínajúcich strelcov -

v prípade záujmu o členstvo v športovo - streleckom klube,

prosím kontaktujte predsedu klubu: Emila Rétiho (0911 521 321).

REGISTRAČNÁ KARTA

Pre aktívnych členov ŠSK MAGNUM, ktorí sa zúčastňovali  brigád, našich klubových regionálnych pretekov, alebo reprezentovali klub ŠSK MAGNUM bol na základe rozhodnutia Výboru ŠSZ MAGNUM stanovený individuálny - znížený - členský poplatok - každý člen, ktorého sa to týka bude osobne informovaný, pri doručení Listu členom ŠSK MAGNUM, alebo sa môže osobne informovať cez E-mail: ssk.magnum@gmail.com

V zmysle štatútu klubu, sa členstvo v klube každoročne obnovuje: zaplatením členského poplatku.

Noví členovia sú povinní vyplniť Registračnú kartu a zaslať ju poštou na adresu klubu, prípadne ju doniesť na strelnicu osobne po telefonickom dohovore so správcom strelnice a zaplatiť členský poplatok do stanoveného termínu.