Jdi na obsah Jdi na menu
 


Súťažný poriadok

20. 2. 2012

 SÚŤAŽNÝ PORIADOK

Regionálna liga RS OPEN

Súťaž je určená pre členov ŠSK MAGNUM a záujemcov o streľbu v regióne Rimavská Sobota a okolí.

Disciplíny:

 • športová pištoľ: 5 + 30 / malorážne zbrane podľa pravidiel UIT - terč 20/50
 • služobná pištoľ: 10 + 10 + 10 / veľkorážne zbrane bez rozdielu - terč č. 4
  • 10 rán pravou rukou - čas 5 min
  • 10 rán ľavou rukou - čas 5 min
  • 10 rán obojruč - čas 1 min
 • praktická streľba 3 - 4 stages - pištoľ- podľa pravidiel Športovej situačnej streľby a vydaných propozícií

Počet súťažných kôl: 4

Body pre pretekárov:

Pretekári na každom kole získajú body. V disciplíne športová a služobná pištoľ to bude súčet nastrieľaných bodov. V disciplíne praktická streľba získajú body podľa umiestnenia, pričom posledný pretekár získa 1 bod a víťaz daného preteku získa taký počet bodov, koľko je registrovaných pretekárov v danej divízii.

Hodnotenie regionálnej ligy::

Víťazom regionálnej ligy v jednotlivých disciplínach sa stane pretekár, ktorého súčet všetkých bodov, ktoré získal na jednotlivých kolách, bude najväčší.

Vyhodnotenie ligy - slávnostné vyhodnotenie ligy sa uskutoční v mesiaci december.

Miesto: Strelnica ŠSZ MAGNUM Rimavská Sobota

Štartovné: (splatné pri prezentácii)  

 • 3,- Euro (registrovaný člen ŠSK MAGNUM so zaplatenými členskými poplatkami)
 • 5,- Euro (ostatní záujemcovia o súťaž )

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmien, ktoré budú oznámené na zahájení preteku, alebo na palebnej čiare a vyvesené na informačnej tabuli na strelnici. Propozície k jednotlivým kolám budú zverejnené na web stránke klubu.