Jdi na obsah Jdi na menu
 


SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ GL - 2015

21. 4. 2015

Na stretnutí, ktoré sa konalo 18. februára 2015 za účasti zástupcov streleckých klubov:

  • Jesenské - Strelecký klub TRITON
  • Rimavská Sobota - COMARS
  • Rimavská Sobota - ŠSZ MAGNUM

sa dohodlo, že v roku 2015 sa bude, v rámci zlepšenia spolupráce a vzťahov medzi strelcami, organizovať spoločná dlhodobá súťaž pod názvom: GEMER LIGA 2015.

Podmienky organizovania súťaže:

1. Súťaž je zložená z troch samostatných streleckých pretekov - každý klub organizuje jednu súťaž.

2. Na stretnutí boli dohodnuté nasledovné termíny (kolá) GEMER LIGY:

1. kolo - 25. apríl - Rimavská Sobota - ŠSZ MAGNUM

2. kolo - 18. júl - Rimavská Sobota - COMARS

3. kolo - 12. september - Jesenské - strelecký klub TRITON

3. Propozície pretekov zverejnia organizátori pretekov minimálne týždeň pred plánovaným podujatím, v prípade zmeny termínu, minimálne 14 dní pred podujatím.

4. Každé ligové kolo bude mať 4 parkúriky (stages) s počtom 50 - 60 rán. Poznámka: Bodové hodnotenie jednotlivých parkúrov bude približne rovnaké – medzi bodovo najsilnejším a najslabším parkúrom nebude väčší rozdiel ako 30 %.

5. Po skončení súťaže organizátor súťaže zverejní výsledkovú listinu na svojej web stránke, respektíve ju jej zástupcovia doložia na spoločné zasadanie zástupcov klubov, ktorí súťaž spoločne vyhodnotia a určia konečné poradie pretekárov (predpokladaný termín: október 2015).

6. Celkové vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien víťazom urobia spoločne zástupcovia všetkých troch klubov na svojom spoločnom stretnutí pričom miesto a čas budú zverejnené mesiac pred podujatím na web stránkach jednotlivých klubov (predpokladaný termín: november 2015).

7. Spôsob hodnotenia GEMER ligy:

  1. Každý pretekár získa za umiestnenie na preteku body.
  2. Prvý pretekár získa toľko bodov, koľko je hodnotených pretekárov na uvedenom preteku (napr.: ak je pretekárov 20 - prvý pretekár získa 20 bodov a posledný pretekár 1 bod).
  3. O celkovom umiestnení pretekára rozhodne súčet bodov, ktoré získal v zmysle vyššie uvedeného.
  4. Spory a protesty na preteku rieši usporiadateľ preteku.
  5. Spory a protesty v rámci celkového hodnotenia ligy riešia zástupcovia všetkých troch klubov. Rozhodnutie zástupcov klubov je konečné a platné okamihom jeho vyhlásenia a nie je možné ho zmeniť a ani sa inde dovolať zmeny jeho rozhodnutia.

Podmienky hodnotenia súťaže:

1. V súťaži budú hodnotení strelci, ktorí sa zúčastnia všetkých 3 kôl a dodržia nižšie uvedené podmienky.

2. Súťaží sa v základnej divízii: - pištole a revolvery bez optických mieridiel a zásobníkom do max 20 nábojov. Pri použití zásobníka s kapacitou viac ako 20 nábojov, strelec nebude hodnotený. Pri použití zbraní s optikou, bude strelec hodnotený v divízii OPEN.

3. Súťaží sa v kategóriách: juniori/juniorky (do 18 rokov), muži/ženy (19 - 54 rokov), seniori/seniorky (nad 55 rokov).

4. Strelecké divízie a kategórie:

- Divízia bude vyhodnotená, keď sa zúčastnia minimálne traja pretekári všetkých troch kôl.

Dohodnuté na spoločnom zasadaní streleckých klubov dňa 18. februára 2015, Rimavská Sobota .

Platné dňom podpisu všetkých zúčastnených strán.

COMARS R. Sobota                        

TRITON Jesenské                 

ŠSZ MAGNUM R. Sobota