Jdi na obsah Jdi na menu
 


SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ GL - 2014

11. 4. 2014

Na stretnutí, ktoré sa konalo 15. januára 2014 za účasti zástupcov streleckých klubov:

-        Jesenské - Strelecký klub TRITON

-        Rimavská Sobota - Comars

-        Rimavská Sobota - ŠSZ MAGNUM

sa dohodlo, že v roku 2014 sa bude, v rámci zlepšenia spolupráce a vzťahov medzi strelcami, organizovať spoločná dlhodobá súťaž pod názvom: GEMER LIGA 2014.

Podmienky organizovania súťaže:

1. Súťaž je zložená z troch samostatných streleckých pretekov - každý klub organizuje jednu súťaž.

2. Na stretnutí boli dohodnuté nasledovné termíny (kolá) GEMER LIGY:

1. kolo - 12. apríl - Jesenské - strelecký klub TRITON

2. kolo -  8. jún - Rimavská Sobota - ŠSZ MAGNUM

3. kolo - 21. september - Rimavská Sobota - Comars

3. Propozície pretekov zverejnia organizátori pretekov minimálne týždeň pred plánovaným podujatím, v prípade zmeny termínu, minimálne 14 dní pred podujatím.

4. Každý usporiadateľ ligového kola si samostatne určuje počet parkúrov, počet rán a spôsob ich hodnotenia.

5. Po skončení súťaže organizátor súťaže zverejní výsledkovú listinu na svojej web stránke, respektíve ju jej zástupcovia doložia na spoločné zasadanie zástupcov klubov, ktorí súťaž spoločne vyhodnotia a určia konečné poradie pretekárov (predpokladaný termín: november - december 2014).

6. Celkové vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien víťazom urobia spoločne zástupcovia všetkých troch klubov na svojom spoločnom stretnutí pričom miesto a čas budú zverejnené mesiac pred podujatím na web stránkach jednotlivých klubov.

7. Spôsob hodnotenia GEMER ligy:

a. Každý pretekár získa za umiestnenie na preteku body.

b. Prvý pretekár získa toľko bodov, koľko je hodnotených pretekárov na uvedenom preteku (napr: ak je pretekárov 20 - prvý pretekár získa 20 bodov a posledný pretekár 1 bod).

c. O celkovom umiestnení pretekára rozhodne súčet bodov, ktoré získal v zmysle vyššie uvedeného.

d. Spory a protesty na preteku rieši usporiadateľ preteku.

e. Spory a protesty v rámci celkového hodnotenia ligy riešia zástupcovia všetkých troch klubov. Rozhodnutie zástupcov klubov je konečné a platné okamihom jeho vyhlásenia a nie je možné ho zmeniť a ani sa inde dovolať zmeny jeho rozhodnutia. 

Podmienky hodnotenia súťaže:

1. V súťaži budú hodnotení strelci, ktorí sa zúčastnia všetkých 3 kôl a dodržia nižšie uvedené podmienky.

2. Súťaží sa v základnej divízii: - pištole a revolvery bez optických mieridiel a zásobníkom do max 20 nábojov. Pri použití zásobníka s kapacitou viac ako 20 nábojov, strelec nebude hodnotený. Pri použití zbraní s optikou, bude strelec hodnotený v divízii OPEN.

3. Strelecké divízie a kategórie:

- Divízia bude vyhodnotená, keď sa zúčastnia minimálne traja pretekári všetkých troch kôl.

Dohodnuté na spoločnom zasadaní streleckých klubov dňa 15. januára 2014, Rimavská Sobota.

Platné dňom podpisu všetkých zúčastnených strán.

 

COMARS Rim. Sobota       

TRITON Jesenské     

ŠSZ MAGNUM Rim. Sobota